تگ های مقدماتی HTML

تگ < head >

تگ < head > در بر گيرنده ااطلاعات کلی درباره سند وب است که اين اطلاعات Meta-Information به معنای (اطلاعات درباره) ناميده می شود .
کليه اطلاعات درون تگ < head > توسط مرورگر نمايش داده نمی شوند .براساس استاندارد HTML فقط تگ های زیر قابل استفاده در بخش head هستند :


< base > , < link > , < meta > , < title > , < style > , < script >

منبع : آموزش شبکه های کامپیوترونرم افزار |تگ های مقدماتی HTML
برچسب ها : head ,اطلاعات